Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” е сертифицирана по ISO 9001: 2015

Posted Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ е сертифицирана по ISO 9001: 2015 за предлагане на образователни програми и услуги, състезания, обучителни курсове и проекти, свързани с иновации в образованието. Това ще бъде възможност за разширяване на нашите програми за обучение на учители по английски език. Следете нашия уебсайт за повече инфорамция за програмите […]