Учители по английски език от Пловдив и региона участваха в обучение на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език”

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира обучение на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език” на 12-13 май в гр. Пловдив. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Обучението се проведе по покана на МГ “Акад. Кирил Попов” и в него се включиха 23 преподаватели по английски език от Пловдив и региона.

По време на обучението, участниците се запознаха с онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език, а теоретичната част беше насочена към идеята за използване на формиращо оценяване. В програмата бяха включени практически идеи и начини за използване на интернет приложения и платформи в помощ на учителите по английски език. Участниците се запознаха с инструемнти за създаване на видеа, комикси, инерактивни упражнения, тестове и др. Фасилитатор на обучението беше Елица Върбановска – старши учител по английски език в ПМГ Ловеч, с богат опит като участник в международни обменни програми и проекти.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *