Фондация КОРПлюС проведе допълнително обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

Поради големия интерс към темата Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира допълнително обучение “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език” на 22-24 юни, 2018 г. в гр. София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 23 преподаватели по английски език от цялата страна. 

В програмата бяха представени разнообразни приложения за образователни материали и ресурси, разработване на интерактивни уроци и работа с инструменти за формиращо оценяване. Участниците в обучението се запознаха с актуални онлайн инструменти (Seasaw, Buncee, Glogster, Quizlet, LearningApps, Wizer.me, Quizziz и др.) и практическото им приложение в часовете по английски език. Фасилитатор на обучението беше Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. Росица участва активно в проекти, свързани с ИКТ в образованието, и има богат опит като участник в международни образователни програми.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *