Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая”

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение за учители на тема “Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая” на 2-4 февруари в гр. Сливен. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 20 преподаватели от гр. Сливен и региона. 

Програмата беше насочена към учители от начална, прогимназиална и гимназиална степен на образование. По време на обучението учителите се запознаха с разнообразни ИКТ инструменти като Quizlet, Learning Apps, Wizer.me и EdModo.  Те се научиха да създават интерактивни флаш-карти, работни листи, електронни тестове и други ресурси. Фасилитатор на обучението беше Владимира Тенева – старши учител по английски език и информационни технологии в СУ “Константин Константинов”, гр. Сливен. Тя е старши инструктор по базисни компютърни умения с богат опит като участник в международни обменни програми.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *