Допълнително обучение в гр. Пловдив на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език”

Поради големия интерес Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира второ обучение на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език” на 12-13 май в гр. Пловдив по покана на МГ “Акад. Кирил Попов”. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН.

По време на обучението, участниците ще се запознаят с онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език, а теоретичната част ще бъде насочена към идеята за използване на формиращо оценяване. В програмата ще бъдат представени практически идеи и начини за използване на интернет приложения и платформи в помощ на учителите по английски език. Фасилитатор на обучението ще бъде Елица Върбановска – старши учител по английски език в ПМГ Ловеч, с богат опит като участник в международни обменни програми и проекти.

Можете да се регистрирате за обучението до 22 април на: http://corplus.org/training2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *