Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Играта в часовете по английски език”

На 1-3 декември в гр. София се проведе обучение на тема “Играта в часовете по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” . Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 28 преподаватели по английски език от цялата страна. 

По време на обучението, участниците имаха възможност да се запознаят и изпробват различни начини за внасяне на игрови елемент при добре познати дейности за усвояване на граматика и лексика или за развиване на четирите езикови умения. Освен готови за прилагане идеи, участниците разработиха свои игрови дейности, адаптирани за нуждите на техните ученици. Фасилитатор на обучението беше Сияна Харизанова, а гост-фасилитатор – американката София Клайнсасър. Двете са преподаватели по английски език и квалифицирани обучители с богат професионален опит.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *