Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Обичат ли да говорят тийнейджърите?”

На 26-28 януари в гр. София се проведе обучение на тема “Обичат ли да говорят тийнейджърите? За предизвикателствата и възможностите при развиване на уменията за говорене в часовете по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” . Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 19 преподаватели по английски език от цялата страна. 

По време на обучението участниците се запознаха с предизвикателствата и възможностите при развиване на уменията за говорене в часовете по английски език, както и факторите, които им влияят положително и отрицателно. Участниците имаха възможност да споделят своя опит и да почерпят такъв от колегите си, както и да изпробват готови идеи за развиване на уменията за говорене на учениците. Фасилитатор на обучението беше Сияна Харизанова, а гост-фасилитатор – американката София Клайнсасър. Двете са преподаватели по английски език и квалифицирани обучители с богат професионален опит.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *