Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език” на 12-14 януари, 2018 г. в гр. Стара Загора. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 24 преподаватели по английски език от цялата страна. 

В програмата бяха представени източници за образователни материали и ресурси, разработване на интерактивни уроци и работа с инструменти за формиращо оценяване. Участниците в обучението се запознаха с актуални онлайн инструменти (Glogster, Quizziz, Quizlet, Liveworksheets и др.) и практическото им приложение в часовете по английски език. Фасилитатор на обучението беше Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. Росица участва активно в проекти, свързани с ИКТ в образованието, и има богат опит като участник в международни образователни програми.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

One thought on “Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

  1. Обучението беше изключително полезно! Росица Минева заразява със своя ентусиазъм и иновативност. Организацията беше отлична!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *