Още една възможност да се запознаете с темата “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

Поради големия интерес Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира второ обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език” на 22-24 юни в гр. София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН.

В програмата ще бъдат представени източници за образователни материали и ресурси, разработване на интерактивни уроци и работа с инструменти за формиращо оценяване. Участниците в обучението ще се запознаят с актуални онлайн инструменти и ще развият уменията си да ги използват в своите класни стаи в процеса на обучение. Програмата е с практическа насоченост и включва интерактивни сесии, съвместна работа в екип, както и изпробване на предложените идеи и анализ на възможностите за адаптация. Фасилитатор на обучението ще бъде Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. Росица участва активно в проекти, свързани с ИКТ в образованието, и има богат опит като участник в международни образователни програми.

Можете да се регистрирате за обучението до 1 юни на: http://corplus.org/training5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *