Какво прави нашите обучения толкова успешни и популярни сред учителите по английски език?

През учебната 2017/2018 г. Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ проведе седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език, включени в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН.

Фасилитатори на програмите бяха Сияна Харизанова, Елица Върбановска, Росица Минева и Владимира Тенева – квалифицирани обучители с богат професионален опит, участвали в обменни международни програми за повишаване на учителската квалификация. Обученията бяха проведени в София, Стара Загора и Сливен, на национален и регионален принцип.

Програмите бяха насочени към важни теми, представляващи интерес за преподавателите по английски език:

1.Повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език

2.Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали за часовете по английски език

3.Играта в часовете по английски език

4.Базисни компютърни умения за учители

5.Използване на мобилни и web технологии в  обучението по английски език

6.Обичат ли да говорят тийнейджърите? За предизвикателствата и възможностите при развиване на уменията за говорене в часовете по английски език

7.Приложение на ИКТ в обучението. Използване на уеб инструменти в класната стая

1
обучени учители

“Най-много ми хареса практическата насоченост на обучението.”

“Информацията, която получихме, бързо и лесно ще можем да използваме в работата си.”

“За мен най-ценна беше възможността за обмен на опит и добри практики.”

“Стимулираща атмосфера и пълно съдействие от страна на фасилитатора и организаторите.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *