Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Базисни компютърни умения”

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение за учители на тема “Базисни компютърни умения” на 8-10 декември в гр. Сливен. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 11 преподаватели от гр. Сливен и региона. 

Програмата беше насочена към учители от начална, прогимназиална и гимназиална степен на образование. По време на обучението участниците се запознаха с най-масовите и употребявани програми за обработка на текст, таблици, и презентации – приложенията Word, Excel и PowerPoint на MS Office, и развиха базови знания и основни практически умения за работа със софтуер за търсене в Интернет, електронна поща, приложение на уеб инструменти в практиката. Фасилитатор на обучението беше Владимира Тенева – старши учител по английски език и информационни технологии в СУ “Константин Константинов”, гр. Сливен. Тя е старши инструктор по базисни компютърни умения с богат опит като участник в международни обменни програми.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *