Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

На 6 ноември 2021 г. фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език с фокус върху формиращото оценяване” Обучението се проведе онлайн в платформата ZOOM и в него се включиха 52 учители от начален, прогимназиален и среден курс от цялата страна.

Фасилитатор на обучението беше Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. Росица участва активно в проекти, свързани с ИКТ в образованието, и има богат опит като участник в международни образователни програми. Г-жа Минева представи важността на формиращото оценяване за измерване на моментния прогрес на учениците и показа приложението на образователните платформи Liveworksheets, Wizer.me, Quizziz, teachermade и edform за създаване на интерактивни материали и сътрудничество между учители и ученици.

След обучението учителите ще имат практическа задача, свързана със създаване на интерактивен дидактически ресурс или учебен материал с помощта на изучен на курса уеб инструмент, като опишат в кратък  учебен сценарий как биха го приложили в учебна среда.

Очаквайте нашите следващи обучения!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *