Покана за обучение “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” ще проведе обучение за учители по английски език на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”, което ще се проведе онлайн на 6 ноември, 2021 в платформата ZOOM с фасилитатор Росица Минева.

Можете да се регистрирате за участие в обучението в срок до 31 октомври, 2021 на https://forms.gle/FvBqoFihjbvLrj3WA

Програмата е насочена към учители по английски език във всички етапи на обучение. По време на обучението участниците ще се запознаят с актуални уеб и мобилни приложения и как да ги интегрират в класната стая. Програмата ще акцентира върху разучаване и използване на образователните платформи liveworksheets, teachermade, wizer.me и някои други приложения, които могат да се използват за формиращо оценяване както при присъствено обучение, така и при обучение от разстояние в електронна среда. След обучението учителите ще имат възможност сами да изработят материали по желан от тях учебен сценарий, както и да използват ресурсите, създадени от всички участници за общо ползване. Фасилитатор на обучението ще бъде Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. Росица участва активно в проекти, свързани с ИКТ в образованието, и има богат опит като участник в международни образователни програми.

Обучението ще се проведе в платформата ZOOM  (8 часа) и се очаква участниците да изпълнят практическа задача, свързана със създаване на интерактивен дидактически ресурс или учебен материал с помощта на един от представените уеб инструменти (8 часа самостоятелна работа).

Таксата за участие в програмата е 60 лв. В таксата са включени материалите за обучението и индивидуални сертификати за участие.

След направената регистрация на линка по-горе, таксата се заплаща по банков път на сметка:

Пощенска банка
BG98BPBI81701604202929
Титуляр по сметка: Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПЛЮС”
Основание за превод: Обучение за квалификация на учители + трите имена на участника


Обучението е включено в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН, одобрена със заповед РД09-308/ 16.01.2019. За преминаване на програмата се присъжда 1 квалификационен кредит.

One thought on “Покана за обучение “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

  1. Радвам се и благодаря за харизмата, която разпръсква Роси Минева и перфектната организация от ваша страна. 💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *