Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Мултимедийни презентации за прилагане, оценяване и създаване на учебно съдържание”

Posted Leave a comment

На 19 юни 2021 г. фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение на тема “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание“. Обучението се проведе онлайн в платформата ZOOM и в него се включиха 29 учители от начален, прогимназиален и среден курс от цялата страна. Фасилитатор на обучението беше Росица […]

Обява за работа

Posted Leave a comment

След 10 години активна дейност в сферата на образованието, с организирани над 20 издания на състезания по английски език за ученици (Bulgarian National English Spelling Bee и Bulgarian Creative Writing Competition in English), училищни кампании, летни лагери, както и обучения за учители по английски език,  във фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ търсим […]

Покана за обучение “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание”

Posted Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” ще проведе обучение за учители по английски език на тема “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание“, което ще се проведе онлайн на 19 юни, 2021 в платформата ZOOM с фасилитатор Росица Минева. Можете да се регистрирате за участие в обучението в срок до […]

Обучение “Приложение на ИКТ и уеб инструменти в класната стая”

Posted Leave a comment

На 17 април 2021 по покана на РУО Русе проведохме онлайн обучение “Приложение на ИКТ и уеб инструменти в класната стая” за 50 учители от област Русе. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В рамките на обучението д-р Владимира Тенева представи на участниците […]

Фондация КОРПлюС проведе онлайн обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски и управление на класната стая”

Posted Leave a comment

На 23 януари 2021 проведохме първото онлайн обучение “Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая” за учители от област Кюстендил. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В рамките на обучението участниците разискваха успешни подходи за насърчаване на творческо […]

Обучения за учители по английски език през учебната 2020/2021

Posted Leave a comment

През учебната 2020/2021 година Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПЛЮС” ще предложи отново 8 програми за повишаване на професионалната квалификация на учители по английски език, които са включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Дати за конкретни обучения ще бъдат обявени в началото на […]

Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски и управление на класната стая”

Posted Leave a comment

Първото ни обучение за 2020г. се проведе на 1-ви и 2-ри февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В него се включиха 20 учители от цялата страна, които преподават на ученици от 2-ри до […]

Обучение “Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая”

Posted Leave a comment

На 1 -2 февруари, 2020 в гр. София ще се проведе обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Участниците […]

Състезание “Учи с Кан Академия”

Posted Leave a comment

В юбилейната за Bulgarian National English Spelling Bee и Bulgarian Creative Writing Competition година искаме да предложим на участниците допълнителни възможности да подобрят уменията си по английски език. Радваме се, че колегите от Сдружение “Образование без раници” с готовност приеха идеята ни и разработиха състезанието за ученици “Учи с Кан Академия” с цел да предизвикат […]