Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Мултимедийни презентации за прилагане, оценяване и създаване на учебно съдържание”

На 19 юни 2021 г. фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение на тема “Мултимедийни презентации за създаване, представяне […]

Покана за обучение “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание”

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” ще проведе обучение за учители по английски език на тема “Мултимедийни презентации за създаване, […]

Фондация КОРПлюС проведе онлайн обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски и управление на класната стая”

На 23 януари 2021 проведохме първото онлайн обучение “Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая” за учители […]