Покана за обучение “Използване на мобилни и web технологии в училище с фокус върху Canva”

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” ще проведе обучение за учители по английски език на тема “Използване на мобилни и web технологии в училище с фокус върху Canva”, което ще се проведе онлайн на 5 ноември, 2022 в платформата ZOOM с фасилитатор Росица Минева.

Можете да се регистрирате за участие в обучението в срок до 28 октомври, 2022 на https://forms.gle/tHgLEQAJCB2qXi1o9

Програмата е насочена както към учители по език, така към учители преподаващи учебни дициплини във всички етапи на обучение. По време на обучението участниците ще се запознаят с възможностите, които дава образователна платформа Canva за обучението. Ще могат да ползват безплатно всички инструменти като ученици в обща класна стая и ще им се дадат насоки за успешно кандидатстване за Canva for Education. Ще могат да сформират свои класове и ще се научат да изработват учебни материали за представяне на учебно съдържание и за формиращо и автентично оценяване. Ще научат как да съчетават изработени ресурси с Canva  и с други дигитални инструменти, за да създават свои автентични учебни материали. След обучението учителите ще имат възможност сами да изработят материали по желан от тях учебен сценарий, както и да използват ресурсите, създадени от всички участници за общо ползване. Фасилитатор на обучението ще бъде Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. Росица участва активно в проекти, свързани с ИКТ в образованието, и има богат опит като участник в международни образователни програми.

Обучението ще се проведе в платформата ZOOM (8 часа) и се очаква участниците да изпълнят практическа задача, свързана със създаване на интерактивен дидактически ресурс или учебен материал с инструментите на Canva (8 часа самостоятелна работа).

Таксата за участие в програмата е 60 лв. В таксата са включени материалите за обучението и индивидуални сертификати за участие. Обучението е включено в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН, одобрена със заповед РД09-308/ 16.01.2019. За преминаване на програмата се присъжда 1 квалификационен кредит.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *