Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Мултимедийни презентации за прилагане, оценяване и създаване на учебно съдържание”

На 19 юни 2021 г. фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение на тема “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание“. Обучението се проведе онлайн в платформата ZOOM и в него се включиха 29 учители от начален, прогимназиален и среден курс от цялата страна.

Фасилитатор на обучението беше Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. Росица участва активно в проекти, свързани с ИКТ в образованието, и има богат опит като участник в международни образователни програми. Г-жа Минева представи и показа приложението на образователните платформи Seesaw, Genial.ly, Baamboozle и някои видео редактори за стимулиране развитието на качества като креативност, активно мислене, комуникация и сътрудничество.

След обучението учителите ще имат възможност сами да изработят мултимедийни презентации по желан от тях учебен сценарий, както и да използват ресурсите, създадени от всички участници за общо ползване.

И тък като както винаги времето не стигна за всички полезни уеб инструменти, очаквайте нашите следващи обучения през новата учебна година! Започваме от м. октомври 2021!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *