Фондация КОРПлюС търси Експерт комуникации и набиране на средства

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Експерт комуникации и набиране на средства

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” е създадена през 2012 г. като приемник на Корпус на мира на САЩ в България с основна цел да запази, продължи и развие някои от най-успешните проекти на доброволците. Фондацията работи за разнообразяване и подобряване на обучението по английски език, обогатяване на професионалните и социални умения на личности, организации и общности и насърчаване развитието на лидерски умения сред младежта. Повече информация за основните проекти на организацията може да намерите на www.corplus.org

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Разработва и прилага стратегия за комуникация и набиране на средства за проектите на организацията.
 • Проследява възможности за финансиране, предоставяно от НПО, Европейски програми, международни фондации, корпоративни дарители и др.
 • Разработва стратегически подходи за идентифициране, свързване и установяване на партньорства с корпоративни, обществени и индивидуални дарители.
 • Управлява и координира всички дейности по набирането на средства и води комуникация с досегашни и бъдещи партньори и дарители на фондацията.
 • Разработва информационни материали и поддържа уебсайтовете и страниците в социалните мрежи на организацията.
 • При необходимост се включва в определени дейности в най-активните етапи от осъществяването на проектите на фондацията.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Висше образование – образователна степен Бакалавър в сферата на връзки с обществеността, маркетинг, международни отношения или сходни на тях специалности
 • Познаване на нормативните актове в областта на НПО и основните представители на НПО, финансиращи организации и корпоративен сектор
 • Опит в областта на фондонабирането, проектното финансиране и дарителството
 • Умения за работа в екип, стратегическо мислене, управление на времето, инициативност, мотивация, комуникативност и позитивна нагласа
 • Отлично владеене на английски език
 • Компютърна грамотност

Всички заинтересовани кандидати могат да изпратят CV на английски език на info@corplus.org до 3 юни, 2019. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *