Фондация КОРПлюС проведе обучение за създаване на мултимедийни презентации

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира обучение на тема “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание” на 22-23 юни в ОбУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Обзор. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 18 преподаватели по английски език от цялата страна.

По време на обучението участниците се запознаха с актуални уеб и мобилни приложения за създаване на мултимедийни презентации и как да ги интегрират в класната стая – в своето преподаване и ученето на своите ученици. Програмата акцентира върху разучаване и използване на разнообразни инструменти и образователни платформи за стимулиране развитието на качества като креативност, активно мислене, комуникация и сътрудничество. Учителите имаха възможност сами да изработят мултимедийни презентации по желан от тях учебен сценарий, както и да използват реурсите за общо ползване от всички участници.

Фасилитатор на обучението беше Росица Миневастарши учител по английски език и технологии в Пето ОУ „Митьо Станев” гр. Стара Загора. Тя има богат опит в създаването и използването на разнообразни образователни електронни ресурси за  ученици посредством мобилни и уеб-базирани инструменти. Росица е  GlogsterEdu амбасадор 2010г., тренер и борд адвайзер 2015г., Еdu Buncee амбасадор 2014г. и eTwinning национален сътрудник за България 2015г.. Тя е участвала в квалификационни курсове  в страната и чужбина: ELTP – Columbia University, Teacher’s collage, New York, „Collaboration and social media” in Future Classroom Lab, Brussels, „Using new technology in language learning”, Solent University, Southampton, и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *