Фондация КОРПлюС проведе две обучения в гр. Русе за използване на технологии в обучението по английски език

Поради големия интерес Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира две допълнителни обучения на тема “Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая” и “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език” на 16 март, 2019 г. в гр. Русе. В обученията се включиха 49 преподаватели по английски език от област Русе. 

В програмите бяха представени разнообразни приложения за образователни материали и ресурси, разработване на интерактивни уроци и работа с инструменти за формиращо оценяване. Участниците се запознаха с актуални онлайн инструменти и практическото им приложение в часовете по английски език. В онлайн частта на обучението учителите ще разработят план на урок по английски език, в който са използвани някои от представените инструменти. Фасилитатори на обучението бяха Владимира Чолакова и Елица Върбановска – квалифицирани обучители и опитни учители с богат професионален опит.

Фондация КОРПлюС предлага осем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *