Как да мотивираме учениците в часовете по английски език?

На 25-27 януари, 2019 в гр. София се проведе обучение на тема “Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”. В обучението се включиха 14 преподаватели по английски език от цялата страна. 

По време на обучението учителите се запознаха с много практически идеи за разнообразни дейности, с които да заинтригуват учениците и да направят часовете по английски още по-интересни и любими. Програмата имаше за цел да мотивира и вдъхнови учителите да представят учебния материал по интересен и забавен начин,  да използват разнообразни дейности, игри и нови технологии, за да са разбираеми и близки до учениците си и да ги провокират да вземат активно участие в клас. Програмата предложи много активности, които могат веднага да бъдат приложени в класната стая. Фасилитатор на обучението беше Сияна Харизанова, а гост-фасилитатор – американката София Клайнсасър. Двете са преподаватели по английски език и квалифицирани обучители с богат професионален опит.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. Всички програми са включени в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Ето какво отговориха учителите на въпроса какво беше най-полезно в обучението:

“Споделянето на опит между колеги, добри практики и работещи стратегии”

“Практическото приложение на идеите, отнасящи се до мотивирането на обучаемите”

“Идеите и стратегиите за повишаване на моята мотивация в класната стая”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *