Нова одобрена програма за повишаване на квалификацията на учителите по английски език

„Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание“

По време на обучението участниците ще се запознаят с актуални  уеб и мобилни приложения за създаване на мултимедийни презентации и как да ги интегрират в класната стая – в своето преподаване и ученето на своите ученици. Програмата ще акцентира върху  разучаване и използване на видео инструменти и образователни платформи за стимулиране развитието на качества като креативност, активно мислене, комуникация и сътрудничество. По време на обучението учителите ще имат възможност сами да изработят мултимедийни презентации по желан от тях учебен сценарий, както и да използват реурсите за общо ползване от всички участници.

Фасилитатор на обучението ще бъде Росица Миневастарши учител по английски език и технологии в Пето ОУ „Митьо Станев” гр. Стара Загора. Тя има богат опит в създаването и използването на разнообразни образователни електронни ресурси за  ученици посредством мобилни и уеб-базирани инструменти. Росица е  GlogsterEdu амбасадор 2010г., тренер и борд адвайзер 2015г., Еdu Buncee амбасадор 2014г. и eTwinning национален сътрудник за България 2015г.. Тя е участвала в квалификационни курсове  в страната и чужбина: ELTP – Columbia University, Teacher’s collage, New York, „Collaboration and social media” in Future Classroom Lab, Brussels, „Using new technology in language learning”, Solent University, Southampton, и др.

Обучението е планирано за м. юни, 2019 год. Ако искате да получавате информация за програмата, можете да се регистрирате на: https://goo.gl/forms/fR49JCYruK8dYUlA3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *