Как да използваме мобилни и уеб технологии в обучението по английски език?

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира обучение на тема “Използване на мобилни и уеб технологии в обучението по английски език” в периода 30 ноември – 2 декември, 2018 г. в гр. София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН.

В програмата бяха представени разнообразни приложения за образователни материали и ресурси, разработване на интерактивни уроци и работа с инструменти за формиращо оценяване. Участниците в обучението се запознаха с актуални онлайн инструменти (Seasaw, Buncee, Quizlet, LearningApps, Wizer.me, Quizziz и др.) и практическото им приложение в часовете по английски език. Фасилитатор на обучението беше Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. Росица участва активно в проекти, свързани с ИКТ в образованието, и има богат опит като участник в международни образователни програми.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

"За мен всичко беше полезно! Практическата насоченост е особено ценна!"
"Откриването на много нови приложения и уебсайтове, които мога да използвам в часовете по английски език."
"Нови перспективи за употреба на технологиите в училище."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *