Има ли място за творчество в обучението по английски език?

На 27-28 октомври в гр. София се проведе обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”. В обучението се включиха 17 преподаватели по английски език от цялата страна. 

По време на обучението участниците се запознаха с различни стратегии за развиване на творческия потенциал и критичното мислене на учениците успоредно с усвояването на чуждия език. Учителите имаха възможност да изпробват практически идеи за управление на класната стая и за създаване на позитивна и продуктивна среда. Фасилитатор на обучението беше Сияна Харизанова, а гост-фасилитатор – американката София Клайнсасър. Двете са преподаватели по английски език и квалифицирани обучители с богат професионален опит.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. Всички програми са включени в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Ето какво споделиха участниците в обучението:

“След проведеното обучение ще дам поле на изява на учениците да бъдат по-креативни!”

“Практическите идеи, които мога да реализирам директно в класната стая – получих такива, както от обучителите, така и от колегите. Възможността да видя как различни учители разработват един и същ урок беше много полезна.”

“За мен обучението беше изключително полезно, тъй като беше практически насочено с адекватна информация необходима за работата ми. Получих много идеи за по-интересни и разнообразни часове.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *