Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език”

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира обучение на тема “Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език” на 10-12 ноември в гр. София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 24 преподаватели по английски език от цялата страна. 

По време на обучението, участниците се запознаха с онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език, а теоретичната част беше насочена към идеята за използване на формиращо оценяване. В програмата бяха включени практически идеи и начини за използване на интернет приложения и платформи в помощ на учителите по английски език. Фасилитатор на обучението беше Елица Върбановска – старши учител по английски език в ПМГ Ловеч, с богат опит като участник в международни обменни програми и проекти.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *