Обучение “Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая”

На 1 -2 февруари, 2020 в гр. София ще се проведе обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Участниците успешно завършили обучението получават 1 кредит.

Този обучителен семинар е подходящ за учители, търсещи начини да разнообразят и освежат своето преподаване посредством интересни материали, дейности и задачи, и да насърчат учениците да развият творческия си потенциал и критично мислене успоредно с усвояването на чуждия език. Когато учениците в един клас имат различни нива на езикова компетентност и/или различна степен на развитие на своята социална или емоционална интелигентност, само гъвкавият, творчески настроен и подготвен учител може да намери адекватни решения за тези предизвикателства. Как се управлява класната стая при такива обстоятелства и как се създава необходимата позитивна и продуктивна среда ще бъдат някои от въпросите в програмата на семинара. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален и ниските степени на гимназиален етап (5 – 10 клас) и се провежда на английски език.

Учителите ще имат възможност да изпробват практически идеи за управление на класната стая и за създаване на позитивна и продуктивна среда. Фасилитатор на обучението е Сияна Харизанова, а гост-фасилитатор – американката София Клайнсасър. Двете са преподаватели по английски език и квалифицирани обучители с богат професионален опит.

Повече информация за обучението и линк към формата за регистрация може да намерите на http://corplus.org/training4/

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. Всички програми са включени в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Очакваме ви!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *