Training4

Базисни компютърни умения за учители

Обучението е насочено към учители от предучилищна, начална, прогимназиална и гимназиална степен на образование и всички, които желаят да придобият основни компетенции за работа с компютър. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с най-масовите и употребявани програми за обработка на текст, таблици, и презентации - приложенията Word, Excel и PowerPoint на MS Office, и да развие базови знания и основни практически умения за работа със софтуер за търсене в Интернет, електронна поща, приложение на уеб инструменти в практиката. Участниците ще придобият практически опит със създаване на списък с контакти, качване на учебните материали в платформа за споделяне, качване на педагогическите продукти, разработен от обучаемите в собственото си професионално портфолио или в платформа за споделяне, разработване на стратегия за сътрудничество и проектна дейност чрез уеб мрежата, и др.

 

Фасилитатор

Владимира Тенева – старши учител по английски език и информационни технолгии, председател на МО „Чужди езици“ в СУ „Константин Константинов“ гр. Сливен; участник в обучение по програма „Обещаващи лидери в образованието” в Ню Йорк, САЩ; специализация „Образователни технологии в обучението по английски език в началното училище“, ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“, старши инструктор по базисни компютърни умения, хоноруван преподавател по английски език в ИПФ - Сливен към ТУ - София. Носител на наградите „Неофит Рилски“ и „Софроний Врачански“ за високи постижения в сферата на образованието.

 

Методи на обучение

Обучаемите ще участват в практически семинар, включващ интерактивни сесии, съвместна работа в екип, както и възможности за създаване на технологични продукти, адаптирани към индивидуалните нужди на участниците.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

1

Дати на провеждане

8 – 10 декември, 2017

Място на провеждане

гр. Сливен

Такса участие

80 лв.

 

Краен срок за регистрация

27 ноември

За регистрация

https://goo.gl/forms/qFNwiuI0T9NLGqXn2