Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език”

В периода 27-29 октомври в гр. София се проведе обучение на тема “Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 27 преподаватели по английски език от цялата страна. 

Основната цел на семинара беше да мотивира и вдъхнови учителите да представят учебния материал по интересен и интригуващ начин,  да използват разнообразни дейности, игри и нови технологии, за да са разбираеми и близки до учениците си и да ги провокират да вземат активно участие в клас. Програмата включваше много практически идеи за дейности, които могат веднага да се приложат в класната стая. Фасилитатор на обучението беше Сияна Харизанова, а гост-фасилитатор – американката София Клайнсасър. Двете са преподаватели по английски език и квалифицирани обучители с богат професионален опит.

Фондация КОРПлюС предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. За повече информация: http://corplus.org/trainings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *