Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” е партньор по проект “Код Успех”

На 24 август Изпълнителният директор на ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА Сара Перин и Изпълнителният директор на Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” Димитър Цеков подписаха договор за сътрудничество по проект “Код Успех – програма по английски език за деца в неравностойно положение”. Като част от проекта Фондация КОРПлюС изготви програма за обучение по английски език за първите три лагера за деца в неравностойно положение, които ще се проведат през м. септември.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *