Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” е сертифицирана по ISO 9001: 2015

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ е сертифицирана по ISO 9001: 2015 за предлагане на образователни програми и услуги, състезания, обучителни курсове и проекти, свързани с иновации в образованието.

Това ще бъде възможност за разширяване на нашите програми за обучение на учители по английски език. Следете нашия уебсайт за повече инфорамция за програмите за повишаване на квалификацията за учебната година 2017-2018.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *