Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая

Настоящата програма е насочена към учители от предучилищна, начална, прогимназиална и гимназиална степен на образование, преподаватели в областта на образованието за възрастни, професионално образование, ръководители на методически обединения и всички, които се интересуват в приложението на уеб инструменти в класната стая.

Тази методика ще даде възможност да се използва ИКТ в клас и да се създадат ИКТ ресурси за преподаване и учене. Учителите ще се запознаят отблизо с приложения като Quizlet, Weebly и Wizer, които позволяват иновативно представяне на учебното съдържание и прослядяване напредъка на учениците. В рамките на обучението участниците ще могат да разработят свои онлайн материали и получат обратна връзка от фасилитатора и колеги.

Владимира Тенева – старши учител по англ. език и информационни технолгии, председател на МО „Чужди езици“ в СУ „Константин Константинов“ гр. Сливен; участник в триседмично обучение по програма „Обещаващи лидери в образованието” в Ню Йорк, САЩ; специализация „Образователни технологии в обучението по английски език в началното училище“, ДИУУ към СУ„Св. Климент Охридски“, старши инструктор по базисни компютърни умения, хоноруван преподавател по английски език в Инженерно-педагогически факултет – Сливен към Технически университет – София. Носител на наградите «Неофит Рилски» и «Софроний Врачански» за високи постижения в сферата на образованието.

Дата на провеждане: 04.04.2020г. (9.00-17.00ч.)

Място на провеждане: гр. Бяла

Форма и продължителност на обучението:

16 академични часа, полуприсъствена

Квалификационни кредити: 1

Такса за участие: 80лв.

За регистрация, моля, попълнете онлайн формуляра.