Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Мултимедийни презентации за прилагане, оценяване и създаване на учебно съдържание”

Posted Leave a comment

На 19 юни 2021 г. фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение на тема “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание“. Обучението се проведе онлайн в платформата ZOOM и в него се включиха 29 учители от начален, прогимназиален и среден курс от цялата страна. Фасилитатор на обучението беше Росица […]

Обява за работа

Posted Leave a comment

След 10 години активна дейност в сферата на образованието, с организирани над 20 издания на състезания по английски език за ученици (Bulgarian National English Spelling Bee и Bulgarian Creative Writing Competition in English), училищни кампании, летни лагери, както и обучения за учители по английски език,  във фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ търсим […]