Покана за обучение “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание”

Posted Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” ще проведе обучение за учители по английски език на тема “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание“, което ще се проведе онлайн на 19 юни, 2021 в платформата ZOOM с фасилитатор Росица Минева. Можете да се регистрирате за участие в обучението в срок до […]