Обучение “Приложение на ИКТ и уеб инструменти в класната стая”

Posted Leave a comment

На 17 април 2021 по покана на РУО Русе проведохме онлайн обучение “Приложение на ИКТ и уеб инструменти в класната стая” за 50 учители от област Русе. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В рамките на обучението д-р Владимира Тенева представи на участниците […]