Фондация КОРПлюС проведе онлайн обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски и управление на класната стая”

Posted Leave a comment

На 23 януари 2021 проведохме първото онлайн обучение “Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая” за учители от област Кюстендил. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В рамките на обучението участниците разискваха успешни подходи за насърчаване на творческо […]