Обучения за учители по английски език през учебната 2020/2021

През учебната 2020/2021 година Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПЛЮС” ще предложи отново 8 програми за повишаване на професионалната квалификация на учители по английски език, които са включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Дати за конкретни обучения ще бъдат обявени в началото на месец ноември. Надяваме се, че учебната година ще продължи присъствено и ще можем да осъществим планираните обучения.

При интерес от училища или РУО можем да планираме и обучения по региони. Моля свържете се с нас на info@corplus.org, за да обсъдим такива възможности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *