Обучения за учители по английски език през учебната 2020/2021

Posted Leave a comment

През учебната 2020/2021 година Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПЛЮС” ще предложи отново 8 програми за повишаване на професионалната квалификация на учители по английски език, които са включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Дати за конкретни обучения ще бъдат обявени в началото на […]