Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски и управление на класната стая”

Posted Leave a comment

Първото ни обучение за 2020г. се проведе на 1-ви и 2-ри февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В него се включиха 20 учители от цялата страна, които преподават на ученици от 2-ри до […]