Фондация КОРПлюС проведе обучение за създаване на мултимедийни презентации

Posted Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира обучение на тема “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание” на 22-23 юни в ОбУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Обзор. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се […]