Как да мотивираме учениците в часовете по английски език?

Posted Leave a comment

На 25-27 януари, 2019 в гр. София се проведе обучение на тема “Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”. В обучението се включиха 14 преподаватели по английски език от цялата страна.  По време на обучението учителите се запознаха с много […]

Нова одобрена програма за повишаване на квалификацията на учителите по английски език

Posted Leave a comment

„Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание“ По време на обучението участниците ще се запознаят с актуални  уеб и мобилни приложения за създаване на мултимедийни презентации и как да ги интегрират в класната стая – в своето преподаване и ученето на своите ученици. Програмата ще акцентира върху  разучаване и използване на видео […]