Фондация КОРПлюС проведе допълнително обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

Posted Leave a comment

Поради големия интерс към темата Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира допълнително обучение “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език” на 22-24 юни, 2018 г. в гр. София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението […]