Какво прави нашите обучения толкова успешни и популярни сред учителите по английски език?

Posted Leave a comment

През учебната 2017/2018 г. Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“ проведе седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език, включени в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Фасилитатори на програмите бяха Сияна Харизанова, Елица Върбановска, Росица Минева и Владимира Тенева – […]

Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая”

Posted Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение за учители на тема “Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая” на 2-4 февруари в гр. Сливен. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 20 преподаватели […]