Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Обичат ли да говорят тийнейджърите?”

Posted Leave a comment

На 26-28 януари в гр. София се проведе обучение на тема “Обичат ли да говорят тийнейджърите? За предизвикателствата и възможностите при развиване на уменията за говорене в часовете по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” . Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията […]

Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език”

Posted Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” организира обучение на тема “Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език” на 12-14 януари, 2018 г. в гр. Стара Загора. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 24 […]