Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Базисни компютърни умения”

Posted Leave a comment

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” проведе обучение за учители на тема “Базисни компютърни умения” на 8-10 декември в гр. Сливен. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 11 преподаватели от гр. Сливен и региона. Програмата беше насочена […]

Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Играта в часовете по английски език”

Posted Leave a comment

На 1-3 декември в гр. София се проведе обучение на тема “Играта в часовете по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” . Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се включиха 28 преподаватели по английски език […]