Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език”

Posted Leave a comment

В периода 27-29 октомври в гр. София се проведе обучение на тема “Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език”, организирано от Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В обучението се […]