Trainings

Обучения за учители

Обучението беше изключително полезно. Още в понеделник ще използвам някои от представените дейности в класната стая. Винаги е полезно да споделяме опит и идеи с други колеги. Ще се радвам отново да имам възможност да участвам във ваши обучения.

ЗАЩО?

Защото вярваме, че учителите са професионалисти, които работят в динамична и постоянно променяща се среда и трябва да развиват своя потенциал като бъдат в крак с новите идеи в чуждоезиковото обучение и новите технологии. За да бъдат успешни в работата си, те трябва да разбират своите ученици и да им предлагат разнообразни дейности, които развиват умения, мотивират и ангажират.

ЗА КОГО?

За учители по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

ОТ КОГО?

От квалифицирани обучители и опитни учители с богат професионален опит, както и лектори носители на езика. Всички са участвали в обменни международни програми.

КАКВО?

Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС“ предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. Всички са регистрирани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Предлагаме обучения с малко теоретична основа и много практически идеи, които могат веднага да се приложат в класната стая. За преминаване на вписаните в регистъра курсове се присъжда по 1 квалификационен кредит. Семинарите са двудневни и се провеждат в петък след обяд, събота и неделя до обяд.

 

 

Обявените обучения ще бъдат проведени при минимум 15 регистрирани участници.

В случай че обучение бъде отменено, вече регистрираните участници могат да изберат друго обучение или да им бъде възстановена заплатената такса.

КАК?

Актуална информация за дати на предстоящи обучения може да намерите в описанието на самото обучение по-долу.

Фондация КОРПлюС предлага следните програми за повишаване на квалификацията:

организатор
партньори