Trainings

Обучения за учители

Обучението беше изключително полезно. Още в понеделник ще използвам някои от представените дейности в класната стая. Винаги е полезно да споделяме опит и идеи с други колеги. Ще се радвам отново да имам възможност да участвам във ваши обучения.

ЗАЩО?

Защото вярваме, че учителите са професионалисти, които работят в динамична и постоянно променяща се среда и трябва да развиват своя потенциал като бъдат в крак с новите идеи в чуждоезиковото обучение и новите технологии. За да бъдат успешни в работата си, те трябва да разбират своите ученици и да им предлагат разнообразни дейности, които развиват умения, мотивират и ангажират.

ЗА КОГО?

За учители по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

ОТ КОГО?

От квалифицирани обучители и опитни учители с богат професионален опит, както и лектори носители на езика. Всички са участвали в обменни международни програми.

КАКВО?

Фондация „Корпус за образование и развитие - КОРПлюС“ предлага седем програми за повишаване на квалификацията, насочени към учители по английски език. Всички са регистрирани в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. Предлагаме обучения с малко теоретична основа и много практически идеи, които могат веднага да се приложат в класната стая. За преминаване на вписаните в регистъра курсове се присъжда по 1 квалификационен кредит. Семинарите са двудневни и се провеждат в петък след обяд, събота и неделя до обяд.

 

 

Обявените обучения ще бъдат проведени при минимум 15 регистрирани участници.

В случай че обучение бъде отменено, вече регистрираните участници могат да изберат друго обучение или да им бъде възстановена заплатената такса.

КАК?

За да се регистрирате за участие:

1. Попълнете регистрационната форма:

https://forms.gle/rvCKjUzPduQvJfV77

2. Преведете 80 лева такса участиe на следната банкова сметка:

Пощенска банка България

BG98BPBI81701604202929

Титуляр по сметка: Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”

При въпроси,
можете да се свържете с нас
на тел.: 088 77 88 093
или на имейл:
info@corplus.org

Таксата за участие във всяка
от програмите е 80 лв.
В таксата са включени материалите за обучението и индивидуални сертификати
за участие. Участниците в обученията покриват допълнително транспортните и командировъчни разходи

При регистрация за повече от една програма, таксата за участие във втората програма е 60 лв.

Фондация КОРПлюС предлага следните програми за повишаване на квалификацията:

организатор
партньори