Training7

Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание

Настоящата програма е насочена към учители по английски език във всички етапи на обучение. По време на обучението участниците ще се запознаят с актуални уеб и мобилни приложения за създаване на мултимедийни презентации и как да ги интегрират в класната стая – в своето преподаване и ученето на своите ученици. Програмата ще акцентира върху разучаване и използване на видео инструменти и образователни платформи за стимулиране развитието на качества като креативност, активно мислене, комуникация и сътрудничество. По време на обучението учителите ще имат възможност сами да изработят мултимедийни презентации по желан от тях учебен сценарий, както и да използват реурсите за общо ползване от всички участници.

Фасилитатор

Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в Пето ОУ „Митьо Станев” гр. Стара Загора; създала e  много образователни електронни ресурси за  ученици посредством мобилни и уеб-базирани инструменти; тя е  GlogsterEdu амбасадор 2010г., тренер и борд адвайзер 2015г., Еdu Buncee амбасадор 2014г. и eTwinning национален сътрудник за  България 2015г.; участвала е в квалификационни курсове  в страната и чужбина: ELTP – Columbia University, Teacher’s collage, New York, „Collaboration and social media” in Future Classroom Lab, Brussels, „Using new technology in language learning”, Solent University, Southampton, и др.

Методи на обучение

Обучаемите ще участват в практически семинар, интерактивни сесии, съвместна работа в екип. Участниците ще имат възможност да изпробват на място практически идеи и да анализират възможностите за тяхната адаптация.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа,частично присъствена  

Брой квалификационни кредити

1

Такса участие

80 лв.

Дати на провеждане

30 ноември- 1 декември, 2019

Място на провеждане:

София

Краен срок за регистрация

15 ноември, 2019

За регистрация

https://forms.gle/rvCKjUzPduQvJfV77