Training6

Обичат ли да говорят тийнейджърите? За предизвикателствата и възможностите при развиване на уменията за говорене в часовете по английски език

В този обучителен семинар ще направим кратък преглед на методическите постановки по темата, ще се спрем на принципите за развиване на говорни умения и факторите, които им влияят положително и отрицателно. Ще прекараме паралел с реалностите в училище, за да стигнем до по-дълбоко разбиране на въпроса, както и за да набележим възможни решения за специфични проблеми и предизвикателства. Участниците ще имат възможност да споделят своя опит и да почерпят такъв от колегите си, както и да изпробват и оценят приложимостта на готови идеи за развиване на говорните умения на учениците в часа по английски език. Съотношението между лекционния, дискусионния и практическия метод на обучение е 1 : 1 : 1. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален етап  (5 – 8 клас) и се провежда на английски език.

 

Фасилитатор

Сияна Харизанова – главен асистент в Нов български университет, щатен преподавател по английски език и методика на преподаването на английски език, преподавател-методик с повече от двайсетгодишен опит, автор на методически разработки и материали за преподаване на английски език в средното училище, редовен участник с доклади и презентации на професионални конференции в България и чужбина. Професионалните ѝ интереси са в областта на ранното чуждоезиково обучение, развиването на умения за критично мислене и автономно учене, както и професионалното развитие на учителите.

 

Методи на обучение

Лекционно представяне; обсъждане; изпробване на място на практически идеи и анализ на възможностите за тяхната адаптация, уъркшоп елементи - разработване на комуникативни дейности с различно методическо предназначение.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена

Брой квалификационни кредити

1

Дати на провеждане

26 – 28 януари, 2018

Място на провеждане

Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София (за участници, които имат нужда от настаняване, можем да резервираме стаи на преференциални цени от 20 лв. на вечер в хотелския комплекс към Центъра)

Такса участие

80 лв.

 

Краен срок за регистрация

19 януари

За регистрация

https://goo.gl/forms/qFNwiuI0T9NLGqXn2