Training5

Използване на мобилни и web технологии в обучението по английски език

Теоретично–практическият курс на обучение „Използване на мобилни и web технологии в чуждоезиковото обучение“ ще информира учителите за актуални онлайн инструменти и ще развие техните умения да ги използват в своите класни стаи в процеса на обучение. За целта се предвижда отношението на теория и практика да е 1:2 в полза на практическите занятия. В края на обучението участниците ще могат да селектират свой набор от инструменти и ще ги включат в изработването  и представянето на персонален проект.

 

Фасилитатор

Росица Минева - старши учител по английски език и технологии в Пето ОУ „Митьо Станев” гр. Стара Загора; създала e  много образователни електронни ресурси за  ученици посредством мобилни и уеб-базирани инструменти; тя е  GlogsterEdu амбасадор 2010г., тренер и борд адвайзер 2015г., Еdu Buncee амбасадор 2014г. и eTwinning национален сътрудник за  България 2015г.; участвала е в квалификационни курсове  в страната и чужбина: ELTP - Columbia University, Teacher's collage, New York, „Collaboration and social media” in Future Classroom Lab, Brussels, „Using new technology in language learning”, Solent University, Southampton, и др.

 

Методи на обучение

Обучението е съставено от практически семинари, интерактивни сесии, съвместна работа в екип, както и изпробване на място на някои от предложените практически идеи и анализ на възможностите за адаптация. Всички сесии ще бъдат описани от участниците в отразяващ дейностите журнал. 

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

 1

 

Дати на провеждане

9 - 11 ноември, 2018

Място на провеждане

Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София

Такса участие

80 лв.

 

Краен срок за регистрация

26 октомври, 2018

За регистрация

https://goo.gl/forms/ejcm9kRDhRLNmaLM2