Training3

Играта в часовете по английски език

Участниците ще имат възможност да се запознаят и изпробват различни начини за внасяне на игрови елемент при добре познати дейности за усвояване на граматика и лексика или за развиване на четирите езикови умения. Освен готови за прилагане идеи, участниците ще получат възможност да разработят свои игрови дейности за специфичните си нужди. Практическите предложения ще визират различни условия на преподаване – от обикновена класна стая до кабинети с богата материална база и техническо оборудване. Съотношението между лекционния, дискусионния и практическия метод на обучение е 1 : 1 : 1. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален етап  (5 – 8 клас) и се провежда на английски език.

 

Фасилитатор

Сияна Харизанова – главен асистент в Нов български университет, щатен преподавател по английски език и методика на преподаването на английски език, преподавател-методик с повече от двайсетгодишен опит, автор на методически разработки и материали за преподаване на английски език в средното училище, редовен участник с доклади и презентации на професионални конференции в България и чужбина. Професионалните ѝ интереси са в областта на ранното чуждоезиково обучение, развиването на умения за критично мислене и автономно учене, както и професионалното развитие на учителите.

 

Методи на обучение

Методите на обучение са от смесен характер – лекционно представяне, обсъждане – пленарно и в малки групи, изпробване на място на някои от предложените практически идеи и анализ на възможностите за тяхната адаптация, уъркшоп елементи - разработване на игрови дейности с различно методическо предназначение.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

1
Дати на провеждане

1 – 3 декември, 2017

Място на провеждане

Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София (за участници, които имат нужда от настаняване, можем да резервираме стаи на преференциални цени от 20 лв. на вечер в хотелския комплекс към Центъра)

Такса участие

80 лв.

 

Краен срок за регистрация

20 ноември

За регистрация

https://goo.gl/forms/qFNwiuI0T9NLGqXn2