Training2

Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език

Настоящата обучителна програма е насочена към учители, които имат необходимост от доразвиване на ключови компетентности, чрез информационните и комуникационните технологии и интегрирането им в ежедневната работа на педагогическите специалисти. Обучаемите ще се запознаят с онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език, а теоретичната част ще бъде насочена към идеята за използване на формиращо оценяване. Програмата предлага практически идеи и начини за внедряване на интернет приложения и платформи в помощ на учителите по английски език.

Фасилитатор

Елица Върбановска – старши учител по английски език в ПМГ Ловеч; участник в триседмично обучение по програма „Обещаващи лидери в образованието” в Ню Йорк, САЩ, организирано от Фондация „Америка за България“; двуседмичен квалификационен курс „Технологиите в часовете по английски език” в Оксфорд, Великобритания; двуседмичен квалификационен курс „ИКТ в преподаването”и в Дъблин, Ирландия; едноседмичен квалификационен курс „Да се подготвим за дигиталната класна стая: общуване, ресурси, инструменти и оценяване” в Барселона, Испания, и др.

Методи на обучение

Обучението включва дискусии, работа в екип, изпробване на място на някои от предложените практически идеи и анализ на възможностите за адаптация, както и самостоятелна проектна работа.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

1

Такса участие

80 лв.

Дати на провеждане

По заявка (за минимум 15 участници)

Място на провеждане

По заявка