Training2

Използване на нови технологии и онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език

Настоящата обучителна програма е насочена към учители, които имат необходимост от доразвиване на ключови компетентности, чрез информационните и комуникационните технологии и интегрирането им в ежедневната работа на педагогическите специалисти. Обучаемите ще се запознаят с онлайн инструменти за създаване на атрактивни материали по английски език, а теоретичната част ще бъде насочена към идеята за използване на формиращо оценяване. Програмата предлага практически идеи и начини за внедряване на интернет приложения и платформи в помощ на учителите по английски език.

 

Фасилитатор

Елица Върбановска – старши учител по английски език в ПМГ Ловеч; участник в триседмично обучение по програма „Обещаващи лидери в образованието” в Ню Йорк, САЩ, организирано от Фондация „Америка за България“; двуседмичен квалификационен курс „Технологиите в часовете по английски език” в Оксфорд, Великобритания; двуседмичен квалификационен курс „ИКТ в преподаването”и в Дъблин, Ирландия; едноседмичен квалификационен курс „Да се подготвим за дигиталната класна стая: общуване, ресурси, инструменти и оценяване” в Барселона, Испания, и др.

 

Методи на обучение

Обучението включва дискусии, работа в екип, изпробване на място на някои от предложените практически идеи и анализ на възможностите за адаптация, както и самостоятелна проектна работа.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

1

Дати на провеждане

10  – 12 ноември, 2017

Място на провеждане

Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София (за участници, които имат нужда от настаняване, можем да резервираме стаи на преференциални цени от 20 лв. на вечер в хотелския комплекс към Центъра)

Такса участие

80 лв.

 

Краен срок за регистрация

30 октомври

За регистрация

https://goo.gl/forms/qFNwiuI0T9NLGqXn2